Již po třetí jsme obhájili titul Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy, který uděluje síť středisek Pavučina, z. s. Titul se uděluje na čtyři roky a nyní platí do ledna 2027

Prostřednictvím auditu našeho ekocentra uskutečněném 7.12.2022 bylo prokázáno splnění všech požadavků na systém certifikace z oblasti řízení organizace, fungování programových pracovníků, obsahu a formy výukových programů i ekologizace provozu organizace.