Od dubna do června probíhaly na ZŠ Jílovská, ZŠ Školní a ZŠ Veronské náměstí audity spotřeby vody. Žáci, které vodní tématika nejvíce zajímala, vytvořili tzv. Vodní týmy a na všech školách provedli audit spotřeby vody. Žáci kontrolovali množství vody spotřebované při mytí rukou, při zalévání, zahráli si na instalatéry a hledali kapající kohoutky a též prověřili spotřebu vody ve školní jídelně. Výsledky auditu byly na všech školách podobné, nejvíce vody se spotřebuje na splachování a mytí rukou, zalévání květin ve třídách je vcelku úsporné, hůře jsou na tom školní zahrady. Na školách jsou v jídelnách používány velké úsporné myčky nádobí. Zajímavým zjištěním pro žáky ZŠ Školní bylo, že v jejich školní jídelně vaří v novém speciálním nádobí, při kterém nepoužijí téměř žádný tuk. Po skončení auditu navrhli žáci opatření na úsporu vody ve školách. Hlasování o opatřeních proběhlo prostřednictvím ankety. Pro každou školu bylo k dispozici 15 000 Kč, za které se opatření pořídí.

 Na ZŠ Jílovská se bude během prázdnin realizovat stavba jezírka na dešťovou vodu a část peněz na realizaci pokryjí peníze z projektu, které škola využije na nákup folie do jezírka. Jezírko na školním pozemku zadrží dešťovou vodu a zlepší tak mikroklima okolí školy. Dešťová voda z jezírka neodteče ze školního pozemku pryč a bude se nadále zapojovat do malého vodního cyklu, čímž alespoň částečně pomůže jeho obnovení.

Na ZŠ Školní žáci vybrali instalaci pítek na školní chodby, díky kterým se ušetří nejen pitná voda, ale sníží se i vodní stopa školy a spotřeba plastových PET lahví. Za peníze z projektu dostane škola dvě pitné fontány, jednu si zajistí sama.

      
Na ZŠ Veronské náměstí vyhrála instalace úsporných eko perlátorů na všechny vodovodní baterie ve škole, které ušetří až 70 % pitné vody při mytí rukou.

Všechny školy za úspěšnou realizaci projektu získali certifikát s titulem Vodní škola.