Už třetím rokem se sejdou v mokřadu Na Beránku dobrovolníci, kteří se chopí rukavic a pytlů, aby v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko pomohli vyčistit místní podmáčenou bezkolencovou louku od odpadků.

Přichází jaro a mokřad na Beránku ožívá. Mezi stébly trávy se objevují první květy, ale také nevzhledné pozůstatky po lidských návštěvách. Na uklizení odpadků je cílena úklidová akce, které se může zúčastnit každý.

Co pracanty čeká a nemine? Především spousta odpadků, volajících: „Odstraňte nás!“  Po vyčištění celé plochy mokřadu všechen odpad vytřídíme. Odměnou všem pomocníkům bude tiché poděkování rostlinných i zvířecích obyvatel mokřadu za odstranění problému, s nímž si sami neporadí.

Letos všechny zájemce o pomoc mokřadu čekáme v pátek 1.4. v 8:20 na konečné zastávce autobusu Na Beránku. Datem se nenechte zmást, o aprílový žertík se rozhodně nejedná! Účast již přislíbili žáci ZŠ Na Beránku, mokřad je ale rozlehlý a při úklidu se hodí každý nadšenec připravený přiložit ruku k dílu.

S sebou budou třeba nepromokavé boty, pracovní oblečení a hlavně dobrá nálada. Pracovní pomůcky zajistíme ve spolupráci se spolkem Ukliďme Česko, o odvoz sebraného odpadu se postará Městská část Praha 12.

Případné nejasnosti či podrobnosti zodpoví koordinátorka úklidu Pavla Zábojníková na e-mailu pavla.zabojnikova@ekocentrumkoniklec.cz, jehož prostřednictvím se můžete na akci zaregistrovat.

Přihlášení na akci je možné rovněž na stránce https://www.uklidmecesko.cz/event/31741/ 

Prosíme o řádnou registraci na akci – podle počtu přihlášených budeme zajišťovat pracovní pomůcky!

Akce, pořádaná od roku 2020 pod taktovkou našeho týmu, je nezbytnou součástí péče o cennou lokalitu s výskytem vzácných druhů rostlin. K již známým „starousedlíkům“ – kosatci sibiřskému (Iris sibirica), ostřici Hartmanově (Carex hartmanii) a vrbě rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) loni přibyl další pozoruhodný taxon: čertkus luční (Succisa pratensis). Mokřad rovněž využívají jako úkryt a zdroj obživy různí živočichové a v neposlední řadě sem chodí odpočívat obyvatelé blízkého sídliště. Odpadky v revíru neprospějí nikomu z nich; nejenže lokalitu hyzdí na pohled, ale mohou být dokonce nebezpečné. Hlavním cílem akce je navrátit lokalitě charakter čistého a bezpečného prostředí pro každého. Nezanedbatelnou roli však hraje i vzdělávací a zážitková stránka – účastníci budou moci na vlastní kůži podniknout objevitelskou výpravu zákoutími mokřadu a seznámí se s jeho rolí v krajině na okraji velkoměstského sídliště.

Akce proběhne s podporou Městské části Praha 12 a ČSOP.