S jarem se mokřad Na Beránku zbarví nesčetnými odstíny od zelené po rudou. Ne každá zářivá barva však patří okvětním lístkům či pestrému peří tokajících ptáků; zarostlá zákoutí bohužel odhalí i odvrácenou tvář, k níž lvím dílem přispívají nepoučitelní návštěvníci. Likvidace odpadků tak sem tam připomíná boj s větrnými mlýny, který nemá vítěze. Přesto se s tím Ekocentrum Koniklec snaží každý dok něco dělat, protože jde o dobrou věc: zkrášlení vzácné podmáčené lokality pro lidi a obnovení bezpečného domova pro rostliny a živočichy.

Na boj s odpadky si naštěstí už třetím rokem nemusíme povolávat Dona Quijota. Máme totiž spolehlivé a hlavně nadšené pomocníky z blízké ZŠ Na Beránku, kteří při čištění beránecké louky opět odvedli neocenitelný kus práce. Letošní ročník akce Ukliďme Česko, Ukliďme Beránek byl hned v několika ohledech rekordní: do díla se přihlásily hned tři třídy, což v důsledku znamenalo pečlivější rozvržení uklízené plochy na pevně stanovené rajóny, aby každá parta měla zajištěn dostatečný podíl na čistce. Termín pátého dubna se jevil sympatickým hned dvěma skupinám, proto se ve slunečném teplém ránu vyrojilo mezi křovím a rákosínou 47 lovců vybavených pytli a ochrannými rukavicemi. Někteří z nich si donesli dokonce speciální kleště, které jim umožnily dosáhnout na odpadky v těžko přístupných houštinách a posbírat i potenciálně nebezpečné druhy. Mezi nalezenými předměty se jako vždy daly najít velmi neobvyklé kusy; za všechny stačí zmínit dopravní značku, pneumatiku, baterii do auta nebo zelení zarostlé boty. Více či méně bizarními věcmi jsme zaplnili hned 20 pytlů a to se do nich  některé rozměrné kusy ani nedaly nacpat.

Druhá bitva úklidové války se odehrála o necelých 14 dní později, 18. dubna. Sedmadvaceti bojovníkům s odpadky tentokrát zdaleka tak nepřálo počasí, avšak chlad a vlhko jim nezabránily v odstranění nepořádku ze zbylé plochy mokřadu. Naplnilo se celkem osm pytlů, v soutěži o titul „kuriozita sběru“ s bezpečným náskokem zvítězila zlomená náprava k nákladnímu autu. 

Nezbytnou součástí obou úklidových akcí byla vzdělávací hodina. Protože koniklecí pořadatelský tým se od začátku roku rozšířil na tři členy, připravil si pro děti kromě hříček na téma „zvířata u vody a mimo ni“ i dvě badatelská okénka. Jeden z klíčových nástrojů se mimochodem stal při svačinové přestávce, která bádání předcházela, předmětem intenzivní názorové výměny na téma funkce: „Jak s tím chce ten pán nabírat odpadky? Neroztrhne se to?“ „Ne, s tím určitě čistí vzduch!“. Oním inkriminovaným čisticím prostředkem bylo smýkadlo, které si při následném lovu bezobratlých zájemci mohli i osahat. V druhé aktivitě si děti vyzkoušely pozorování okolí dalekohledem a lákání ptáků na zvukové nahrávky.

A překonané rekordy?
Dvou akcí se zúčastnilo celkem 74 dobrovolníků (z toho 64 dětí), kteří sebrali celkem 28 pytlů odpadků… tento „rekord“ bychom jako jediný do budoucna rádi vynechali, protože by to znamenalo, že Beránek přestává být smetištěm.

Za pomoc děkujeme žákům a učitelům ze ZŠ Na Beránku, konkrétně týmům z bílé, čokoládové a oranžové třídy, kteří se  nakonec (od letoška poprvé) dočkali také zasloužené odměny :-). Děkujeme rovněž městské části Praha 12, která se postarala o odvoz nasbíraného odpadu.