V rámci Trojského dne připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec stanoviště „Jak zacházet s vodou, aby neškodila, ale pomáhala“, na kterém bude občanům k dispozici poradce, který bude řešit jejich dotazy nejen na toto téma, ale i na jiná témata týkající se životního prostředí. Pro děti různých věkových kategorií budou nachystány zábavné a poučné hry zaměřené na vodní režim krajiny a klima. Stanoviště vzniklo za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Plakát (pdf)