Vzhledem k rozsáhlým úpravám zeleně na vrchu Třešňovka v Hrdlořezech, kde se odehrávaly naše terénní ekologické výukové programy „Třešňovka všemi smysly“ a „Třešňovka očima staletí“, jsme byli nuceni program přesunout do nové lokality.

Programy pro ZŠ se teď budou odehrávat v neméně cenné lokalitě v přírodním parku Drahaň – Troja. Programy se nyní jmenují Ve Višničkách všemi smysly (pro 1. stupeň ZŠ) a Jak šel čas s trojskými sady (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ). Mladší děti si v tomto programu vyzkoušejí, že přírodu a své okolí mohou poznávat i jinak než pomocí tradičních badatelských metod. Prostředí v Třešňovce prozkoumají nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Starší žáci se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů.

Terénní program pro MŠ se nyní nazývá Petřín všemi smysly a přenesli jsme jej do petřínských sadů, které skýtají možnost pro mnoho smyslových her, jež tvoří osu celého programu. Program je možno zakončit na petřínském dětském hřišti. Lokalita je dobře dostupná MHD a ideální pro žáky MŠ.

V budoucnu se nebráníme znovuzavedení našich programů zpět do lokality Třešňovky v Hrdlořezech, to ovšem ukáže až vývoj tohoto území.

Informace ke všem pražským terénním programům (cílová skupina, časová dotace, cena) naleznete v sekci Terénní ekoprogramy v Praze a okolí.

Terénní ekoprogramy můžete objednávat přes náš online formulář nebo přímo u koordinátorky terénních ekologických výukových programů Mgr. Terezy Součkové na e-mailu tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz nebo na tel.: +420 774 497 378. Budeme se na Vás těšit!