Dne 15.4.2011 probíhal v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk úklid odpadků a zároveň se uskutečnila oprava naučných stezek v rámci Dne Země. Akci pořádalo Ekocentrum Koniklec. Za pomoc a účast na akci děkujeme zejména dětskému oddílu Ostříži z Kamýku, žákům ZŠ Na Beránku v čele s panem učitelem Ing. Ivanem Štěpkou, dobrovolníkům z České spořitelny, jejichž práci pro naši organizaci zprostředkovalo Fórum dárců, a v neposlední řadě také zástupkyni starosty Ing. Evě Tylové. Přejme si, aby funkční naučná stezka vydržela co nejdéle a odpadu v přírodních lokalitách ubývalo.