Pravidelný úklid přírodně významných míst v Praze má smysl. O tom jsme se přesvědčili i tento rok během čištění unikátní přírodní lokality v Praze Na Beránku. Množství nalezeného odpadu každoročně klesá, na letošní rok zatím nejviditelněji. Podaří se nám zde v dalších letech odpad zcela eliminovat?

Skupina dobrovolníků čítající 8 ochotných příznivců mokřadního biotopu Na Beránku se v neděli 10.10.2021 pustila do úklidu téměř 5 hektarů přírodní plochy. Podařilo se jim nasbírat 10 pytlů materiálu, jehož valná většina se následně roztřídila do patřičných kontejnerů.

Velkým překvapením bylo velmi malé množství bioodpadu, které nám opět potvrdilo, že pravidelné dobrovolnické úklidy mají smysl. Ještě v roce 2019 bylo na vyčištění celé plochy potřeba dvou kontejnerů, jež byly naplněny směsí různých typů materiálu. Letos objem odpadního materiálu nepřesáhl 10 odpadkových pytlů. Pokrok nejen místních obyvatel ve vztahu k lokalitě je nepřehlédnutelný. Děkujeme vám.

Abychom předešli problémům spojeným s nevhodným zacházením s lokalitou, snažíme se všechny konané akce pojit s osvětou a environmentálně vzdělávat ty, kteří mají zájem. Akce byla proto spojena s prohlídkou celé lokality, během které se dobrovolníci s konkrétním biotopem seznámili blíže a poznali ojedinělé rostlinné a živočišné druhy, které jsou na lokalitě k nalezení. Mezi nimi například vrba rozmarýnolistá nebo kosatec sibiřský. Veřejnost jsme seznámili také se specifickým managementem lokality a dalšími aktivitami, které zde pravidelně probíhají.

Pořádání další úklidové akce mokřadu Na Beránku je naplánovaná na jaro 2022, velmi rádi oceníme každého, kdo by chtěl lokalitu lépe poznat nebo by rád pomohl s jejím čištěním. Bude se opět jednat o půldenní sešlost, tentokrát již na rozkvetlém a barevnějším mokřadním biotopu, jenž nabízí smysluplnou činnost v dobrém kolektivu a obklopení jednoho z nejhodnotnějších prostorů pražské přírody.

Všem dobrovolníkům děkujeme a těšíme se na vás opět na jaře!

Děkujeme MČ Praze 12 a Evě Tylové za pomoc s propagací akce.

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz) s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz). Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.