Na začátku prosince jsme si nadělili brzký vánoční dárek v podobě stavby dešťové zahrádky u autobusové točny Na Beránku. Zdejší prostor nabízel nevyužitou zatravněnou plochu, kterou lemovalo pouze odtokové dláždění, jež svádělo dešťovou vodu rovnou do kanalizace.

Naším cílem bylo zpomalit odtok dešťové vody a zajistit její částečné vsáknutí do země. Přesně tento účel dokáže splnit dešťová zahrádka, která na točně vyrostla pod rukama pracovníků z firmy Grania s.r.o. Práce však není konečná, čeká nás ještě jarní sázení rostlin. Ty v zahrádce silně podpoří vsakování a zadržování vody. Spolu se sázením chystáme oficiální otevření dešťové zahrádky, na kterém jste srdečně vítáni. Pro přesné datum sledujte naše facebookové stránky, na nichž uveřejníme událost dostatečně dopředu.

Tímto děkujeme společnosti Veolia, firmě Grania s.r.o. a také lidem z Magistrátu hl. m. Prahy, Českého svazu ochránců přírody, Technické správy komunikací, Městské části Praha 12 a Dopravního podniku hl. m. Prahy, kteří nám pomohli projít někdy trochu krkolomnou cestou, aby „dešťovka“ mohla vzniknout.

Projekt byl realizován s finanční podporou Nadačního fondu Veolia a s podporou MHMP, taktéž ve spolupráci s Prahou 12.