Vybíráte z nabídky našich programů a nevíte, který zvolit? Třeba vám pomůže tento přehled našich nejčastěji objednávaných programů za poslední půlrok.

Programy pro MŠ a 1. třídu

Nejoblíbenější EVP (vnitřní, případně na zahradě školy):

 1. Domácí a divoká zvířata
 2. Duchové z popelnic
 3. Do hlubin rybníka

Nejoblíbenější TEVP (terénní EVP):

 1. Kunratický les pod lupou
 2. Lesem, nelesem Modřanské rokle

Domácí a divoká zvířata

Programem provází myšky Esterka a Anička. Na začátku si děti ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. Sami si zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a zjistí, kde které bydlí. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybu a zvuků. V další části se seznámí s produkty nejběžnějších domácích zvířat, aby pochopily, proč je člověk chová a zjistí, kde v hospodářství které zvíře žije. V závěru si vše ještě zopakují. V 90 minutové verzi (1. Třída ZŠ) se ještě školáci znovu vžijí do svého oblíbeného zvířete a vyjádří jeho pocity kresbou na pracovní list. Pak se děti s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich na památku zvířecí masky, které je možno využít v dalším vyučování a kopii leporela.

Programy pro 1. stupeň  ZŠ

Nejoblíbenější EVP (vnitřní, případně na zahradě školy):

 1. Voda nad zlato
 2. Mravenčí stezkou
 3. Do hlubin rybníka

Nejoblíbenější TEVP (terénní EVP):

 1. Lesem, nelesem Modřanské rokle
 2. Údolím Kunratického potoka
 3. Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Voda nad zlato

V rámci programu si žáci zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro všechny živé organismy. Žáci zjistí, kolik vody mají v těle různé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství. Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je s koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda nahradit vodou dešťovou. U tříhodinové verze se podrobněji zabýváme získáváním pitné vody a hospodařením s ní doma a ve škole.

Programy pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Nejoblíbenější EVP:

 1. Voda a svět aneb Velká objevná plavba
 2. Řeč obalů
 3. Globální problémy Země

Nejoblíbenější TEVP (terénní EVP):

 1. Vodní ekosystém Modřanských tůní
 2. Mikrosvět Kunratického lesa
 3. Příroda pražských parků – vrch Parukářka

Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Žáci se v rámci programu vžijí do role mořeplavců, kteří se pod hlavičkou různých evropských států vydávají na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví několik kontinentů a na každém z nich řeší nutnost doplnit zásoby vody na palubě. Při tom se dozvědí, co trápí při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Na pobřeží Aljašky si zahrají simulační hru na ropné havárie a žáci se seznámí se způsoby odstraňování následků. Po zakotvení u Saudské Arábie porovnají minulost a předpokládaný vývoj vodního stresu ve světě. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Ve tříhodinové variantě se žáci navíc vcítí do pozice migrantů zaplavované Mikronésie a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. Ve čtyřhodinové variantě žáci porovnají jakost povrchových vod v ČR a vymyslí způsoby, jak by všechny řešené problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.

Programy pro střední školy

Nejoblíbenější EVP:

 1. Globální problémy Země
 2. Kam kráčíš, odpade
 3. Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Globální problémy Země

Cílem programu je, aby si žáci dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. Globální problémy země si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny žáků představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce).

V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.