Pro každou třídu, která se účastní projektu Vodní škola, podporovaného hlavním městem Praha a MČ Praha 12, pořádáme každý rok terénní exkurze. Pro 6. Třídy je připravena exkurze do Muzea pražského vodárenství v Podolí, kde se děti podívají do úpravny pitné vody, dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku a o historii pražského vodárenství. 7. třídy se s námi podívají do Modřanských tůní, kde si zahrají na povodně a řeknou, k čemu tůně slouží a proč je dobré nevysoušet říční nivy a lužní lesy a zblízka se podívají, co vše živé mohou v Modřanských tůních najít.

Pro 8. Třídy připravujeme každoročně speciální exkurzi po Praze po příkladech dobré a špatné praxe hospodaření s dešťovou vodou. Každá exkurze je škole šitá na míru a žáci se podívají na zelenou střechu v blízkosti školy. V letošním ročníku projektu navštívili např. park Sacré Coeur, odkud je krásný výhled nejen na zelenou střechu na OC Nový Smíchov, zelenou střechu na budově ČSOB na Radlické nebo zelenou střechu na OC Novodvorská Plaza. 9. Třídy navštívili již tradičně čistírnu odpadních vod v Čertousech, kde jim paní Mendlová z Pražských vodovodů a kanalizací poutavě vysvětluje proces čištění odpadních vod a ukazuje, co vše nemá v kanalizaci co dělat. Exkurze je pro žáky vždy silným zážitkem.