Rročník 2020/21 Vodní školy byl kvůli pandemii Covid-19 trochu jiný než obvykle.  V září jsme ještě stihli dvě terénní exkurze, zbylé dvě jsme museli odložit na později. Situace se ale stále nelepšila, tak jsme v dubnu přikročili k alternativnímu řešení a provedli exkurzi online formou. Pomocí epizody Toulavé kamery se žáci 6. tříd podívali do Muzea pražského vodárenství a dozvěděli se, co se v pražské vodárně děje. Žáci 9. tříd se zase pomocí videa seznámili s fungováním čistírny odpadních vod.

Naštěstí se začátkem května rozvolnila opatření a bylo možné realizovat vnitřní výukové programy ve všech třídách, avšak s malou obměnou, realizace musela proběhnout venku. Bylo už pěkně teplo, takže to ani moc nevadilo. Šesťáci se stali mořeplavci a poznávali problémy s vodou, které mají v jednotlivých světadílech. Sedmáci se dozvěděli, jak zamezit povodním a zlepšit koloběh vody v krajině. Osmáci pomocí experimentů prozkoumali, jak by se dalo zlepšit hospodaření s vodou ve městě a deváťáci si ani po přijímačkách neodpočinuli od matematiky, protože při svém programu počítali, jak by mohli ušetřit rodinné úspory a zlepšit hospodaření s vodou v domě.