Zelený kruh pořádal v úterý 5. června 2012 na náměstí Míru tradiční Ekofestival. Tradičním tématem festivalu byla „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozvojová problematika“. Návštěvníci se mohli seznámit s více než 25 ekologickými a rozvojovými organizacemi a jejich činností a také získali praktické tipy a informace o tom, jak běžný člověk může žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci programu byly připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, byly nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty.

  • KDY: úterý 5. června 2011 od 10:00 do 19:00
  • KDE: náměstí Míru, Praha 2

Ekocentrum Koniklec připravilo informační stánek, kde byly prezentovány různé aktivity zabývající se tématem správného hospodaření s vodou (ať už pitnou nebo užitkovou) především u nás, ale i jinde ve světě.  K dispozici všem návštěvníkům byl poradce Ekoporadny Praha Daniel Traub, který zodpovídal nejen dotazy týkající se tohoto tématu, ale i dalších témat souvisejících s udržitelnou spotřebou, jako jsou úspory energie, svítidla, obaly a další.

Pro děti byly připravena soutěžní hra, kde si na vlastní kůži vyzkoušely, jak funguje velký vodní cyklus a jak se voda z moří a oceánů dostává do krajiny. Lektorka dětem také vysvětlila podstatu malého vodního cyklu a důvody, proč se musíme starat o jeho zachování. Společně jsme otipovali zásobárny vody na planetě Zemi, zopakovali, kolik vody tvoří voda slaná či sladká a kolik z této vody je vůbec dostupné člověku.

Na dvou plakátech mohly děti porovnat, jaké stavební prvky umožňují zadržování dešťové vody ve městech a jaké naopak přispívají k rychlejšímu odvodnění krajiny. Diskutovali jsme o tom, co různá stavební opatření lidem přinesou.

Společně jsme se zaměřili na problém tzv. virtuální vody – vody, která se prodává skrytá v nákladech na výrobu potravin a produktů. Při celosvětovém obchodu s potravinami se převážejí miliardy litrů virtuální vody, což je stejný objem vody co proteče ročně řekou Kongo. Hlavními vývozci virtuální vody jsou Severní a Jižní Amerika, země Evropy naopak vodu většinou dovážejí. Velmi nevhodný fenomén je, že řada výrobků, které vyžadují velké množství vody při své výrobě, často probíhá v zemích, kde je vody nedostatek. Dochází tak ještě masivněji k odvodnění daných oblastí.

Pro dospělé jsme měli dále připraveno několik příkladů současných problémů např. eutrofizace Brněnské přehrady, znečištění řek v ČR a vysychání Aralského jezera. Podívali jsme se na příčiny, důsledky a možná řešení těchto problémů.

Závěrem si všichni mohli získané znalosti otestovat v malém kvízu.