V rámci projektu „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou vytvořilo Ekocentrum Koniklec díky finanční podpoře MČ Praha 3 zcela nové terénní programy pro děti mateřských škol a pro žáky 1. stupně základních škol.

Cílem projektu je podpořit výuku dětí a mládeže v přírodě a posílit vztah dětí k lokalitě, ve které žijí.

První z programů Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem je prožitkový a tvůrčí ekologický výukový program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. Program probíhá v parku Židovské pece na Praze 3.

Druhý program s názvem Skřítek Kaštánek je zaměřený na praktickou ochranu přírody. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do situace nemocného stromu, na příkladu jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení. U starších žáků pak problematika invazních druhů. V rámci programu se děti zasadí o záchranu stromu ekologicky šetrnou metodou boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany. Program probíhá v zahradách MŠ a na pozemcích ZŠ, na nichž se nachází jírovec maďal, případně v blízkém parku.

Pomozte rozvíjet znalosti, dovednosti a pokud možno i postoje a jednání dětí v oblasti životního prostředí a jeho ochrany se zřetelem na zprostředkování osobního prožitku namísto předávání encyklopedických znalostí. Jděte s dětmi ven!

První 3 třídy, které se zúčastní pilotních verzí nových programů v období září – listopad 2016, mají program zdarma. Podrobnosti k nabízeným programům naleznete ZDE.