V sobotu 20. 6. 2020 se sešlo téměř 60 účastníků na  slavnostním otevření zahrady spojeném s prohlídkou nových cest a výukových prvků. Dětem, které tvořily téměř polovinu návštěvníků, se nejvíce líbil model vodního toku a staré džbánky v květinovém záhoně, do kterých umísťovaly hmatky. Přes nepříznivé počasí akci provázela příjemná atmosféra. Nejkrásnějším novým prvkem v zahradě je záhon s bylinkami a růžemi promíchaný s kvetoucími vlčími máky, rmenem a stračkou.

V roce 2019 jsme začali za podpory Národního programu SFŽP a Středočeského kraje upravovat zahradu u Domu zaniklých řemesel. Síť pěšin a schodišť tuto svažitou zahradu zpřístupňuje a propojuje chalupu s blízkým lesem. Výsadby nových ovocných stromů (starých odrůd), keřů i bylin se snaží kopírovat zahradu k hospodářství, které dříve v chalupě bývalo, a zároveň tak, aby byly využity k EVVO, která v objektu probíhá. Podél cest vznikly interaktivní herní výukové prvky, které jsou zasazeny do terénu a zeleně s ohledem na umístění ve vesnické památkové zóně.

Děkujeme žákům deváté tříd ZŠ Plesingera Božinova z Neratovic, kteří na podzim přijeli a pomáhali sázet ovocné stromy. Dík patří též Medvědům ze skautského oddílu Oregon z Neratovic, kteří nám do svahu natáhli hrací lana. Za uskutečnění našich plánů především děkujeme paní Jiřině Zemanové, panu Tomáši Skalníkovi a panu Miloši Vítkovi.

Některé prvky na zahradě ještě čekají na doplnění a dotvoření dětmi, které se na jaře nemohly podílet na jejich tvorbě kvůli nouzovému stavu.

Těšíme se na podzimní návštěvy škol. Níže si můžete prohlédnout pár fotek.