V sobotu 20. 6. 2020 se sešlo téměř 60 účastníků na  slavnostním otevření zahrady spojeném s prohlídkou nových cest a výukových prvků. Dětem, které tvořily téměř polovinu návštěvníků, se nejvíce líbil model vodního toku a staré džbánky v květinovém záhoně, do kterých umísťovaly hmatky. Přes nepříznivé počasí akci provázela příjemná atmosféra. Nejkrásnějším novým prvkem v zahradě je záhon s bylinkami a růžemi promíchaný s kvetoucími vlčími máky, rmenem a stračkou.

V roce 2019 jsme začali za podpory Národního programu SFŽP a Středočeského kraje upravovat zahradu u Domu zaniklých řemesel. Síť pěšin a schodišť tuto svažitou zahradu zpřístupňuje a propojuje chalupu s blízkým lesem. Výsadby nových ovocných stromů (starých odrůd), keřů i bylin se snaží kopírovat zahradu k hospodářství, které dříve v chalupě bývalo, a zároveň tak, aby byly využity k EVVO, která v objektu probíhá. Podél cest vznikly interaktivní herní výukové prvky, které jsou zasazeny do terénu a zeleně s ohledem na umístění ve vesnické památkové zóně.

Děkujeme žákům deváté tříd ZŠ Plesingera Božinova z Neratovic, kteří na podzim přijeli a pomáhali sázet ovocné stromy. Dík patří též Medvědům ze skautského oddílu Oregon z Neratovic, kteří nám do svahu natáhli hrací lana. Za uskutečnění našich plánů především děkujeme paní Jiřině Zemanové, panu Tomáši Skalníkovi a panu Miloši Vítkovi.

Některé prvky na zahradě ještě čekají na doplnění a dotvoření dětmi, které se na jaře nemohly podílet na jejich tvorbě kvůli nouzovému stavu.

Těšíme se na podzimní návštěvy škol. Níže si můžete prohlédnout pár fotek.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.