Dne 21. 6. jsme uspořádali školení, na kterém měli nejen naši regionální poradci, ale i další pracovníci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ možnost si zvýšit svoji kvalifikaci.
Velmi přínosná byla zejména přednáška dvou odborníků. Prvním z nich byl Ing. David Stránský, Ph.D. z Laboratoře ekologických rizik městského odvodnění ČVUT, který se zabývá městskou hydrologií. Druhým přednášejícím byl Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH s.r.o., která se zabývá vodohospodářskými stavbami. Probíralo se zejména téma hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na zasakování, jeho výhody i rizika.