Hlavním tématem účastníků 6 měst Evropské unie, spolupracujících v rámci programu  Europe for citizens, byla práce s deštovou vodou v městském prostoru. Ve dnech 7. – 9. 7. proběhlo na Mělníku další z řady odborných setkání delegátů z partnerských měst Evropské unie v  rámci programu Europe for Citizens.

První den setkání byl pro účastníky připraven odborný workshop na téma „práce s dešťovou vodou”. Téma letošního roku vyplynulo z obecněji zaměřené loňské konference, kde účastníci identifikovali, že největší klimatickou hrozbou pro jejich regiony je sucho a střídání  prudkých přívalových dešťů. Záměrem města Mělníka bylo především otevřít otázku klimatických změn a udržitelných opatření této hrozby napříč ostatními městy a dále rozvíjet toto téma v rámci budoucích projektů podporovaných z Evropské unie.

Ve druhém dni delegáti spolupracujích měst zavítali na exkurzi do Prahy, kde byl připraven program s praktickou ukázkou hospodaření s dešťovou vodou v rámci udržitelnosti zeleně a s respektem k hospodárnosti v samotném historickém centru města. Workshop a exkurze byly uspořádány ve spolupráci Ekocentrem Koniklec. Účastníkům byly postupně představeny ukázky dobré praxe na příkladech práce s vodou a zelení v Čelakovského sadech, Václavském náměstí a Smetanově nábřeží. Na Smetanově nábřeží byla například v roce 2022 realizována výsadba 17 jerlínů japonských propojených 200 metrů dlouhou podzemní vsakovací rýhou. Tato realizace tak umožňuje odvod dešťové vody do rýhy a usnadňuje prorůstání kořenů stromů. 

Velmi zajímavým a inspirativním bylo zastavení v budově paláce DRN na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice. Stěny i střecha této budovy jsou osázeny truhlíky s okrasnými travinami a jarními cibulovinami napříč pěti patry. Truhlíky jsou odizolované, aby nedocházelo k přehřívání rostlin při oslunění. Střešní zahrada s travinami a stromovým patrem tvořeným platany je oázou klidu a pohody a svěžesti v jinak rušném a slunečními paprsky rozpáleném městě.

Po návratu skupiny na Mělník pokračoval program návštěvou festivalu Moře u Mělníka plného hudby, pouliční produkce i ukázek rozmanitosti pokrmů z různých koutů světa.

Věříme, že zvolené téma i doprovodný kulturní program si zástupci partnerských měst užili a bude pro ně mít přínos při environmentálním a urbanistickém plánování.

——————–

Město Mělník se do programu Europe for citizens zapojilo v roce 2022 projektem WE4EU, v jehož rámci se spojila města Gyöngyös z Maďarska, Târgu Secuiesc z Rumunska, Lendava ze Slovinska, Lučenec ze Slovenska, Łodygowice z Polska a Mělník z České republiky.

Vzájemná setkání jsou zaměřena na budování a rozvoj osobních vztahů mezi obyvateli měst. Klíčovým cílem tohoto projektu je vytvoření a rozvíjení sociálních, ekonomických, enviromentálních  a kulturních vztahů v Evropě za účasti místních samospráv a dalších zainteresovaných stran působících na lokální úrovni zahrnujících podnikatele, nevládní organizace a místní občany.

Výstupem z  projektu je pak účast v dotačních výzvách vyhlášených EU v programovém období do roku 2027 a to v souladu se společně stanovenou rozvojovou strategií.

V této fázi projektu již bylo realizováno šest z deseti odborných setkání, na nichž se účastníci vzájemně seznamují jak s oblastmi, které vnímají, že jsou pro rozvoj jejich města do budoucna klíčové, tak i s tradicemi a kulturou ostatních partnerských měst.

Po mělnickém setkání vyjedou zástupci města Mělníka do slovenského Lučence, slovinské Lendavy a v září pak na závěrečné setkání do maďarského Gyöngyösu.