Ve středu 24. 1. 2019 jsme v budově magistrátu hlavního města Prahy uspořádali celodenní seminář s názvem „Zeleň v městském prostředí, arboristické standardy“, který lektoroval pan Ladislav Kejha, člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Sešli se zde převážně úředníci z odborů ochrany prostředí a územního plánování, studenti univerzit a také koordinátorky projektu Sázíme stromy.

Ve třech blocích se účastníci nejprve dozvěděli, jaké stanoviště pro novou výsadbu zvolit, jaké jsou vhodné taxony a také jsme si povídali o vhodné velikosti a typu sazenice. Dále se přednášející zaměřil na samotnou sadbu stromu. Nestačí jen správně veliká výsadbová jáma, ale důležitý je i vhodný substrát, kotvení mladého stromku a především zálivka a následná péče.

V odpoledním bloku pak přišel na řadu správný řez v rámci povýsadbové péče. Dalším a posledním tématem pak byla ochrana stromu na staveništi.

V závěru semináře zbyl samozřejmě i prostor pro otázky posluchačů.

Seminář na toto téma se v rámci projektu ekoporadnypraha.cz konal již podruhé (naposledy v roce 2014) a opět se těšil veliké oblibě, o čemž svědčí naplnění kapacity semináře.