Datum a čas: 6. 11. 2012, 10.00 – 14.30
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, zasedací místnost 201
Přednáší Ing. Zuzana Klusová, zahradnická inženýrka (Svobodné zahrady Klus s. r. o.), která se zabývá vývojem technologií vertikálních zahrad a jejich zdokonalováním pro podmínky v České republice včetně testování vhodných materiálů.
Seminář byl určen pracovníkům odborů úřadů městských částí hl. m. Prahy (ŽP, stavební, rozvoje), pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy, pracovníkům nestátních neziskových organizací, studentům i dalším zájemcům o problematiku zeleně a architektury.

Program:
10.00 – 10.30: prezence a přivítání účastníků
10.30 – 11.45: I. blok

Vertikální zahrady – nový fenomén urbanizované krajiny
začlenění do filosofického kontextu dalšího rozvoje měst
11.45 – 12.00: přestávka na občerstvení
12.00 – 14.00: II. blok

Technologie zakládání vertikálních zahrad
potenciál vertikálních zahrad přispět k řešení problémů urbanizované krajiny
Legislativa a vertikální zahrady

Po každém bloku bude následovat diskuse. Podněty ze strany účastníků jsou vítány, zejména k tématu legislativy.
Seminář je otevřen veřejnosti a je bezplatný. Doporučujeme předem potvrdit účast (viz kontakt na organizátory). Předem registrovaní účastníci mají přednost při naplnění kapacity.
Kontakt na organizátory:
www.ekoporadnapraha.cz, Lucie Vančurová
Seminář je realizován v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy.