V říjnu společnost ASIO pořádá, ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, tradiční podzimní semináře, tentokrát s názvem ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu.

Termín

24. 10. 2017 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, Praha 4
26. 10. 2017 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno

Vize akce

  • Cílem akce je srozumitelně představit principy cirkulární ekonomiky, jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni.
  • Dalším cílem je představení tématu vodní hospodářství a využití potenciálu (materiálového i energetického) srážkových a odpadních vod v duchu 3-R RECIRKULACE, REGENERACE, REKUPERACE, RECYKLACE.
  • Diskutována bude i aktuální legislativa vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky.
  • A v neposlední řadě, část bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.

Více informací naleznete na stránkách ASIO.