Zveme Vás na seminář o přírodním stavitelství, který se bude konat přímo v domě Celula.
Přednášet bude Marie Vaculíková z Ekocentra Koniklec a Jiří Zvoníček, který přírodní dům vybudoval a také obývá.Seminář je bezplatný včetně občerstvení.
Bude se konat 3. 11. 2012 od 9.30 do 15.00 v Těptíně nedaleko Prahy. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

pozvánka (pdf)