Zveme vás na seminář, kde se dozvíte mnoho zajímavého o funkci a výstavbě kořenových čistírenkoupacích jezírek a o stavění z přírodních materiálů.

Bude se konat 9. 4. 2013 od 9:00 do 16:00 hodin v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, zasedací místnost 201.
Přednášet budou projektanti a stavitele, kteří se realizací kořenových čistíren, přírodních jezírek a ekologických staveb zabývají.
Seminář je otevřen veřejnosti a je bezplatný.
Doporučujeme předem potvrdit účast (viz kontakt na organizátory).

Kontakt na organizátory: Marie Vaculíková
mail: marie.vaculikova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: 733 31 66 01
www.ekocentrumkoniklec.cz

Pozvánka