Dne 9.4. 2013 se konal seminář na téma Kořenové čistírnykoupací jezírka a stavby z přírodních materiálů, který zorganizovalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s firmou MEKL Projekt v rámci projektu Ekoporadny Praha.

V prostorách budovy MHMP v Jungmanově ulici přednášeli projektanti a stavitelé, kteří se zabývají realizací kořenových čistíren, jezírek a staveb z přírodních materiálů.

Účast byla hojná. Přišli zejména úředníci veřejné správy, ale mezi návštěvníky bylo také mnoho projektantů, studentů a lidí z řad laické veřejnosti.

V úvodu semináře přednášela Ing. Tereza Hudcová PhD. a Ing. Jaroslav Kršňák, kteří seznámili posluchače se základními poznatky o kořenových čistírnách. Mluvili tedy například o jejich významu v otázce nakládání s odpadní vodou, o principu fungování, popsali také jednotlivé druhy kořenových čistíren a možnosti jejich využití.

Další část přednášky byla více praktická. Martin Meheš a Ing. Jan Jekl mluvili o samotné realizaci kořenové čistírny. Popsali jednotlivé fáze výstavby a výklad byl doplněn o fotky z jejich vlastní stavební praxe. Zmínili všechny části kořenové čistírny a uvedli možnosti volby materiálů i způsobu provedení. V neposlední řadě také popsali nutnou údržbu kořenových čistíren.

Seminář byl zakončen blokem o přírodním stavěníIng. David Eyer se zaměřil zvláště na některé zajímavosti z tohoto oboru, například jak působí barvymateriály či světlo a stín na psychiku a zdraví člověka. Pohovořil také o principech tvorby zdravého a příjemného vnitřního prostoru.

Nakonec zbyl i čas na diskusi, čehož návštěvníci hojně využili.

Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se s vámi setkáme na dalších zajímavých seminářích.