13.4.2015 proběhl seminář Invazní rostliny v naší krajině, který se zabývá tématem šíření invazních rostlin a nabízí možnosti jejich likvidace.

Ke stažení:
Invazní druhy v naší krajině (autor: Veronika Kalníková)
Invazní druhy – legislativa (autor: Jan Šíma)
Boj s invazními druhy rostlin (autor: Jiří Rom)
Zkušenosti s likvidací vybraných invazních druhů (autor: Pavel Veselý)