V roce 2004 jsme prováděli managementové práce na zakázku CHKO. Náplní prací byla redukce rákosu na ploše cca 0,3 ha poblíž obce Medonosy.

Lokalita není daleko od naší terénní základny, také proto jsme o tuto oblast měli zájemci. Práce probíhaly ve dvou etapách a to jarní, která se konala v měsíci červnu a podzimní v říjnu. Dříve byla travní hmota (rákos) pálen na místě, ještě byly viditelné stopy po nemalých ohništích. Dle domluvy a vzhledem k přiděleným finančním prostředkům bylo možno zajistit využití materiálu místními zemědělci (v první etapě p. Šula – podestýlka pro býky a v druhé etapě p.Pauzr – sušený rákos jako krmivo pro koně)