Projekt Vodní škola pokračoval na ZŠ Hanspaulka výběrem „vodního týmu“. Z každé třídy byli vybráni dva žáci/žákyně, kteří reprezentovali svou třídu ve „vodním týmu“. Při první společné schůzce měli za úkol seznámit zástupce ostatních tříd s tím, co se dozvěděli při terénní exkurzi a vnitřním výukovém programu. Následně každá dvojice dostala za úkol provést audit spotřeby vody v různých místech školy. Šesťáci měřili vodu spotřebovanou při mytí rukou na toaletách, sedmáci počítali rostliny, které je potřeba zalévat. Osmačky obešly toalety a zjišťovaly, jestli někde neprotéká voda. Kupodivu se jim opravdu podařilo najít protékající toaletu a zavolat pana školníka, díky čemuž ušetřily velké množství vody! Navíc z toho měly velký zážitek.. Deváťáci bohužel neměli na dokončení projektu čas, tak se jejich úkolu zhostila další dvojice ze sedmé třídy.

Na druhé společné schůzce nám zástupci jednotlivých tříd poreferovali o výsledcích jejich auditu, na jehož základě jsme se pokusili vymyslet co by se do školy mohlo pořídit, aby se ve škole šetřilo více vodou. Jelikož je ve škole velké množství rostlin, tak jeden z prvních návrhů byla nádrž na dešťovou vodu. Další návrhy byly: perlátory, vysazení stromů a popínavé rostliny na terase. Zástupci tříd mají nyní úkol obejít své třídy a nechat hlasovat všechny žáky. Výsledky hlasování se dozvíme příští týden.