Místo pro komunitní život, setkávání, odpočinek, hru nebo drobné zahrádkaření? Obyvatelé jednoho z nejzelenějších a nejrozsáhlejších vnitrobloků v horní části Žižkova, umístěného mezi ulicemi Křížkovského, Ševčíkova, Slavíkova a Kubelíkova, se úspěšně zapojují do jeho přeměny.

K tomu, jaký bude mít vnitroblok charakter, prvky a jaké vidí jeho obyvatelé možnosti zlepšení a využití, proběhla nejprve anketa, následovala dvě sousedská plánovací setkání, brigáda a odpoledne s instruktorkou psů. Do konce roku 2015 byly na základě diskuse a shody občanů prořezány větve některých stromů, byl instalován mobiliář a lanová houpačka.

V roce 2016 zatím proběhla dvě setkání. První květnové Jaro ve vnitrobloku, které začalo diskusí a následovalo brigádou zaměřující se na likvidaci plevele, zastřižení živého plotu a úpravy předzahrádek. Druhým setkáním bylo Smysluplné odpoledne, během kterého se podařilo nainstalovat mobiliář, shrabat a odvézt posekanou trávu a s dětmi vytvořit útulný hmyzí hotel.

V roce 2015 aktivity, které vedly ke zjištění potřeb, aktivizaci obyvatel a jejich úspěšnému zapojení do startu proměny vnitrobloku Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova, nacházející se v horní části Žižkova. Společnou část vnitrobloku tvoří zelená plocha parkového charakteru, tvořená devíti pozemky celkem 6 majitelů. Vstup do vnitrobloku je umožněn obyvatelům všech 14 bytových domů, využívají jej však převážně pejskaři, ostatní obyvatelé minimálně. 01/ZO ČSOP Koniklec, p. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 3 vytipovalo vnitroblok jako lokalitu, ve které může dojít k výraznému oživení parteru a rozvoji místní komunity.

V anketě, která byla distribuována do schránek v průběhu léta, a která zjišťovala základní představy o podobě a využití, se vyjádřilo 28% oslovených obyvatel. Převládajícími názory bylo zachování zelené přírodní oázy s možnostmi pro setkávání obyvatel. V říjnu navazovalo plánovací setkání, kterého se zúčastnilo kolem 40 obyvatel, a které potvrdilo hodnoty místa (klid, zeleň). Zároveň definovalo hlavní problémy (neregulované venčení psů, nejasné otázky údržby a investic, nejasná pravidla užívání) a otevřelo návrhy pro budoucí aktivity (posezení, společná údržba, dětské prvky, komunitní akce, kompostování).

V sobotu 7. listopadu proběhla sousedská akce, při které se společně vybírala podoba sezení, debatovalo se o prořezu stromů a pravidlech využívání plochy. Děti s dopomocí rodičů stloukly 3 ptačí budky a krmítko, které ještě před zimou instalují, a podařilo se společně v rámci předzimní údržby shrabat napadané listí. Na začátku prosince se uskutečnilo setkání určené pro pejskaře, kteří se zde mohli setkat se zkušenou instruktorkou psů. Do konce roku byly na základě diskuse a shody občanů prořezány větve některých stromů, byl instalován mobiliář a lanová houpačka.

Z letošních plánovaných tří setkání se zatím se zatím uskutečnila dvě. Prvního květnového Jara ve vnitrobloku se mimo jiné zúčastnil také zástupce LBD pan Václav Čejka. V první polovině akce probíhala diskuse zaměřující se na shrnutí roku 2015, představení Memoranda a scénaře pro letošek, ve druhé části následovala brigáda ve formě ničení plevele, zastřižení živého plotu a úpravy předzahrádek.

Druhým setkáním bylo Smysluplné odpoledne, během kterého se nám podařilo nainstalovat mobiliář, shrabat a odvézt posekanou trávu a s dětmi vytvořit útulný hmyzí hotel. Na plevele zbavené, prokouknuté záhonky u domů Křížkovského 1 a Křížkovského 7 jsme dosypali zahradnický substrát a zasadili několik bylinek (tymián, bazalku) a kytičku lobelku. Čtyři zájemci si vyrobili z přinesených kyblíků a pomocí vrtačky, nýtů a lepidla jednoduchý vlastní vermikomspotér pro kompostování pomocí žížal v domácnosti (žížaly proměňují domácí bioodpad na kompost, který je možné využít pro pěstování ve vnitrobloku). Účastníci akce nám rovněž pomohli vylepit do domů Memorandum užívání vnitrobloku.

Kontakt na koordinátora projektu:
Mgr. Barbora Týcová
e-mail: barbora.tycova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 608 148 794

Fotogalerie