V loňském roce vydalo Ekocentrum Koniklec vzdělávací karetní hru Adaptopolis.

Tématem hry je adaptace sídel na změnu klimatu. Až 4 hráči si ji mohou zahrát v módu kooperačním, anebo kompetitivním.

V loňském roce vyšlo první vydání hry, které bylo nabízeno školám spolupracujícím s Mensou, DDM a herním klubům. Dále byla hra nabízena na akcích pro veřejnost a prodávána za symbolickou částku 50,- Kč. Hru jsme dále zdarma nabídli i veřejnosti výměnou za otestování pravidel a zpětnou vazbu.

Na základě podnětů vzešlých z těchto aktivit jsme pravidla hry přepracovali, opravili nějaké ty překlepy a nejasnosti a hra také dostala nový obal.

Další aktivitou související s hrou Adaptopolis byla v letošním roce novinka – nabídka asistovaného hraní. Zkušený lektor provede hráče hrou, tudíž si pravidla snáze osvojí a je tak pro ně hra rychlejší a příjemnější.

Pokud se naše hra dostala i k vám, budeme velice rádi za zpětnou vazbu na e-mail marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz.

Současně s reedicí hry Adaptopolis byl vyroben i dotisk hry Adapťáci, kterou si mohly zahrát střední školy v rámci stejnojmenného programu „Adapťáci.

Projekt „Reedice vzdělávacích her a letáku a vzdělávací, informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska uvedených subjektů.