V průběhu roku 2020 pro vás chystáme poblíž obce Tišice nedaleko Neratovic novou naučnou stezku. Ponese název Putování tišickou krajinou a bude realizována ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP v rámci programu Blíž přírodě.

Jako podklad pro zpracování panelů stezky bude sloužit původní školní práce žáků ZŠ Tišice, kteří se budou podílet i na zpracování aktuálního projektu. Stezka tak bude výsledkem týmové práce dětí a řešitelů z naší organizace. Realizace této naučné stezky tak nebude směřovat pouze ke zprostředkování informací návštěvníkům oblasti, ale nabyde dalšího rozměru jakožto netradiční metoda, díky níž mohou děti aktivně získat znalosti v různých oborech a dovednosti k samostatnému zpracování zadaných témat.

Na trase stezky, měřící cca 6700 m a vedoucí bezprostředním okolím Tišic, bude zřízeno pět oboustranných panelů a tři jednostranné. Jejich hlavní náplní bude seznámit návštěvníky s rozmanitostí místní přírody – stezka povede po břehu Labe, lužním lesem, ale mine také tůně a slepá ramena řeky. Informace o přírodních zajímavostech doplní i materiál historického a kulturního charakteru – k obci se vážou události a pamětihodnosti spjaté s válečnými konflikty a rovněž několik zajímavých pověstí. Panely budou vybaveny pohyblivými prvky, hádankami a úkoly, aby bylo
návštěvníkům umožněno vstřebat poznatky aktivnější a zábavnější formou.