Mnoho ptačích druhů, obývajících území naší republiky, je při rozmnožování závislých na existenci vhodných dutin a štěrbin. Těch bohužel poslední dobou rychle ubývá, ať už kvůli zániku starých stromů, nebo utěsňování škvír ve stavbách, které se zejména skalním druhům staly po přestěhování do měst druhým domovem. Z ptáků hnízdících v dutinách se tak postupně stávají bezdomovci. Není tedy divu, že rádi využijí nabízenou pomoc v podobě budek, jež jsou při správné výrobě a instalaci v terénu víc než adekvátní náhradou dutin.

Výrobou a vyvěšením budek však starost o ně a jejich obyvatele nekončí. Budky je nutno každoročně kontrolovat a čistit. Právě na aspekt údržby a její důležitosti pro ptačí obyvatele budek se zaměřil projekt s názvem Ptačí budky – dobrá adresa, tematicky navazující na sérii vzdělávacích a pracovních workshopů Děti pěvcům, pěvci dětem, které proběhly v roce 2017 pod záštitou Městské části Praha 4. V tomto projektu pomáhaly děti ze škol na Praze 4 ptactvu v okolí vlastnoruční montáží a instalací budek. Autorem a realizátorem obou projektů bylo naše Ekocentrum Koniklec.

Hnízdo sýkory. Uvnitř se zachovalo i jedno neoplozené vejce. Autor: Mgr. Helena Fibrichová, ZŠ Jitřní

Projekt  „Ptačí budky – dobrá adresa“ v sobě skloubil do jednoho kompaktního celku dva aspekty: praktický pracovní se vzdělávacím. Žáci ze ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní a ZŠ Jeremenkova díky němu nejen vyčistili a prohlédli více než 35 budek v okolí školy, ale rovněž se naučili číst v „utajených kronikách“ života jejich opeřených nájemníků: jak rozlišit hnízdo sýkor a vrabců, jakým opatřením chrání svou snůšku brhlík nebo kde se v hnízdní výstelce vzala křiklavě červená vlákna. Nedílnou součástí každého workshopu bylo osvojení si základních pravidel a postupů, nutných pro efektivní a šetrnou revizi budek: zásady pro předběžné prohlédnutí budek ze země a podrobné ze žebříku, užití nástrojů a vhodná desinfekce budek, hygienická opatření na ochranu zdraví při práci a hodnocení, kdy je třeba budku pouze vyčistit a a kdy už je nezbytné její snesení ze stromu, oprava nebo dokonce výměna za novou.

Čištění a desinfekce budek v podání dětí z Jílovské. Autor: žáci 6.C ZŠ Jílovská

Proč se vlastně budky musejí pravidelně čistit? Na tuto otázku hledaly děti odpověď na samém začátku každého pracovního bloku. Důvodů existuje několik: od překážejících starých hnízd přes nežádoucí spolubydlící v podobě ptačích parazitů, hnízda vos a sršní až po opotřebování působením vnějších vlivů, ať už povětrnostních podmínek, predátorů nebo dvounohých vandalů. Všechny vyjmenované příčiny mají jednoho společného jmenovatele: pokud se zanedbá dohled a opatření vůči  negativním vlivům na kvalitu hnízdění, ti, kterým budky měly zajistit bezpečný a komfortní úkryt, se jim spíše vyhnou. Klíčové poučení z celého průběhu projektu tedy zní: Opravdu efektivní podporu ptákům, existenčně závislým na přítomnosti dutin, poskytne pouze správně vyrobená, bezpečně vyvěšená a důkladně udržovaná budka. Za dobře fungující obydlí pak ptáci poděkují svým dobrodincům příležitostí nahlédnout do zákoutí svého rodinného života.

Žáci ZŠ Jílovská spolupracují na sundávání jedné z kontrolovaných budek. Autor: žáci 6.C ZŠ Jílovská