Ekocentrum Koniklec získalo od MČ Praha 12 na rok 2012 podporu pro realizaci projektového „vodního“ dne na 5 základních školách na Praze 12. Na jaře se tyto dny uskutečnily na ZŠ Na Beránku, ZŠ Zárubova a ZŠ Smolkova. V říjnu pak na ZŠ T. G. M. Poslední projektový byl realizován 13. listopadu na ZŠ K Dolům. Žáci se v průběhu projektového dne vystřídali u 9 herních aktivit rozdělených do 3 bloků. Téma jednoho bloku byla voda obecně, druhého bloku voda v krajině a třetího bloku voda ve městě. Projektové dny průběžně inovujeme a zlepšujeme na základě zpětných vazeb od učitelů i žáků.