Jak již napovídá název „Voda jako mikroklimatický faktor na Praze 2 – Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“, je hlavní náplní tohoto projektu, který byl podpořen MČ Praha 2, realizace 4 projektových dní s devátou třídou ZŠ Sázavská. Žáci po absolvování tohoto programu porozuměli problematice zadržování vody v městské krajině. Tři ze čtyř projektových dní již byly úspěšně realizovány. Žáci během nich např. navštívili Muzeum vodárenství v Podolí, spočítali si svou osobní spotřebu vody, zmapovali vodní prvky na Praze 2, učinili rozbor vody v Botiči a v jezírku v Havlíčkových sadech, vyzkoušeli si zasakovací zkoušku a podívali se na okolí Žižkovské věže očima termokamery. Čtvrtý, závěrečný projektový den se uskuteční 7. listopadu 2012. Žáci shlédnou film „Vodní události“ od Ekocentra Konikleci a budou mít za úkol využít všechny získané informace pro tvorbu návrhu revitalizace vybrané lokality na Praze 2 z hlediska estetického a mikroklimatického. Výstupy z projektu budou k dispozici na těchto webových stránkách.