Projekt „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ běží na plné obrátky.  Za období září-prosinec 2012 s námi školy absolvovaly 65 exkurzí, kterých se zúčastnilo 1081 žáků základních i středních škol z celé Prahy.


A kam se nejvíce jezdilo? Z pražských exkurzí je nejoblíbenější ZEVO – Zařízení na energetické využití odpadu (Spalovna Malešice), kterou navštívilo 213 dětí a skládka Ďáblice, které se zúčastnilo 90 dětí. Mezi mimopražskými exkurzemi tradičně kraluje sklárna Nenačovice (240 dětí). Dále školy rády jezdí do čistírny odpadních vod Nymburk a bioplynové stanice Kněžice (92 dětí).
Již přijímáme objednávky na exkurze organizované v tomto roce. Řada škol se chystá na návštěvu recyklačního centra firmy SITA.Fotografie z loňské exkurze přinášíme níže.
Děkujeme všem provozům za spolupráci a školám za zájem.
Těšíme se na další spolupráci v letošním kalendářním roce.
Za Ekocentrum Koniklec Daniel Traub

Autorem fotografií je Mgr. Kateřina Kodadová, SITA