Není špatné počasí, je jen špatné oblečení.
Ekocentrum Koniklec již druhým rokem nabízí mateřským školám venkovní programy, které neprobíhají ve třídách, ale na zahradě. Jedná se o cyklus pěti programů, spojených pod názvem Bádání v zahradě. Školky si mohou objednat programy jednotlivě nebo celý cyklus dohromady. V případě objednání celého cyklu pro 1 skupinu dětí jsou programy o cca 15 minut delší, obohacené o aktivity, které na sebe mezi programy navazují. V normální i prodloužené verzi je součástí programu výroba či kreativní činnost.
Realizace těchto venkovních programů je (oproti vnitřním programům) náročnější pro školku i lektora. Zatímco u vnitřních programů nezáleží na venkovním počasí, může pršet, sněžit či svítit slunko, tyto venkovní „Zahrady“ jsou na počasí velmi závislé. Zrušení programu na poslední chvíli a domlouvání nového termínu je proto častější. Záleží i na konkrétní školce, v některých je možné program realizovat i při drobném dešti, protože děti mají holinky a pláštěnky. U lektora je zase kladen velký důraz na schopnost se přizpůsobit a improvizovat. Každá zahrada je totiž jiná a stává se, že lektor dopředu neví, jak zahrada bude vypadat.

První program z cyklu nese název Zahrada plodí a probíhá v září a říjnu. Představuje dětem plody a semínka, která mohou vidět na stromech a keřích. S pomocí lektora vyrobí škvoří domeček, který společně umístí na strom v zahradě. Při svém dalším pobytu na zahradě mohou samy sledovat, zda je v domečku nějaký obyvatel a zda to je škvor, nebo jiný druh hmyzu.

Od listopadu do prosince probíhá program nazvaný Zahrada se chystá ke spánku. Lektor v něm představuje dětem, jak zvířata přečkávají zimu a děti si roli těchto zvířat samy vyzkouší. V závěru programu si děti přenesou barvy podzimu na plátno. Poté zahrada usne a název třetího programu je nasnadě: Zahrada spí; probíhá zpravidla v lednu a únoru. Děti se seznámí s běžnými druhy ptáků, které mohou v zimě vidět. Všimnou si taky detailů stromu – struktury kůry, kterou v jiných částech roku zastíní bohatě olistěné koruny.

Čtvrtý program nese název Zahrada se probouzí. Přichází se začátkem jara v březnu a dubnu. Zahrada se probouzí každým novým květem a každou novou rostlinkou a děti v programu pomůžou zahradě – sejí semínka kvetoucích a užitkových rostlin. Při budování záhonku hledají žížaly, které si donesou do třídy ve vlastním žížališti a mohou tak sledovat jejich práci v půdě. Pátý a poslední program se jmenuje Zahrada kvete, probíhá v květnu a červnu a seznamuje děti s významem květů i jejich opylovačů. Posledním výrobkem cyklu je květinové plátno, které si každý vyrobí.

Součástí každého programu, je samozřejmě i lov a zkoumání bezobratlých – v zemi, na stromech či keřích, pod kameny, v zídce nebo jen v trávě. Nejlepší místa pro lov jsou opuštěné a nepříliš udržované kouty, hromádka větví a listí, starý špalek a podobný „nepořádek“. Děti si prohlédnou zblízka a také pod lupou mnoho broučků, pavouků, žížal a dalších „hmyzáků“. Toto zkoumání v nich buduje kladný vztah k hmyzu i přírodě jako celku. Zjistí, že žížala není slizká a na dlani šimrá nebo že pavouk nekouše. Důležité však je, aby dospělí zachovali klidnou tvář i v případě, že by se něčeho takového stěží dotkli a nevnucovali tak (ač nevědomky) své pocity dětem. Je příjemným překvapením, že děti tento lov a zkoumání baví, a při závěrečném hodnocení to často zmiňují. Většinou se totiž této části přírody ještě neštítí a nám jde o to, aby jim to vydrželo po celý život.