Pokud čtete pravidelně naše příspěvky z dění v pozemkovém spolku Koniklec, víte, že v cholupickém mokřadu a v mokřadu Na Beránku provádíme každoročně podzimní prořezávku náletových dřevin. Ani rok 2021 nebyl výjimkou a na obou lokalitách jsme tak trochu „řádili“ s pilami.

Jak to probíhalo Na Beránku? Dopředu jsme vytipovali zhruba 20 stromů, většina z nich byly jasany a ořešáky, které se zde od devadesátých let poměrně hojně rozrostly. Prořezávkou jsme prosvětlovali zejména srdce mokřadu – vlhkou oblast s vrbou rozmarýnolistou a tužebníkovými lady.

U cholupického mokřadu jsme postupovali obdobně. Vybrali jsme 20 stromů v olšině, jež časem obrostla tůň, a mozaikovitým prořezem zajistili taktéž větší prosvětlení lokality.

A co se dřevem? My v ekocentrum bohužel pro surový materiál větví a polínek nemáme využití, avšak rozhodně nechceme, aby dřevo skončilo v bioodpadu. Proto jsme rádi, že se vždy najdou ochotní lidé, kteří si nařezanou biomasu odváží a využívají ji ke svým potřebám. V Cholupicích nám od polen pomáhají místní hasiči a Na Beránku je rozdáváme komukoli, kdo má zájem a zvládne si je svépomocí odvézt.

Tímto děkujeme cholupickým hasičům a obyvatelům Prahy 12 za to, že si veškeré dřevo odvezli a dali mu tak druhý život. Taktéž velmi děkujeme MČ Praha 12 a MHMP za finanční podporu, díky níž mohla i letos mozaikovitá prořezávka proběhnout.