Spustili jsme přihlašování do projektů pro 5.-9. třídy ZŠ na nový školní rok! Připravili jsme pro Vás ekologické výukové programy týkající se aktuální problematiky životního prostředí ve městech. Programy nabízíme zdarma pražským základním školám.

Veřejný prostor v okolí školy je společenskovědní projekt se zaměřením na mobilitu a bariéry občanů, přírodní a kulturní dědictví nebo estetiku a rekreaci. Získané informace mohou žáci zveřejnit, uplatnit při návrhu vylepšení veřejného prostoru a některý z návrhů uskutečnit z finanční podpory projektu. Projekt je realizován v oddělených blocích. Je vhodným doplněním hodin českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy nebo výtvarné výchovy.

Program – Veřejný prostor

Mikroklima okolí školy se zabývá životním prostředím, které badatelskými metodami zkoumá z hlediska stavu ovzduší, zeleně a vody. Žáci interaktivní výukou získají znalosti o životním prostředí a o faktorech, které ho ovlivňují. Tyto znalosti následně uplatní ve zpracování návrhu úprav vylepšení konkrétního místa v okolí své školy. Žákovské výzkumy a návrhy jsou prezentovány na stránkách projektu a jsou k dispozici k nahlédnutí zastupitelům městské části i široké veřejnosti. Škola k výzkumu obdrží veškeré pomůcky, které jí zůstávají. Projekt je realizován v oddělených blocích. Je vhodným doplněním hodin přírodopisu, zeměpisu, přírodopisných a ekologických seminářů.

Program – Mikroklima okolí školy

Pro objednávání projektů neváhejte kontaktovat koordinátorku:
Dalia Peterová, tel: 723 2451 57
e-mail: dalia.peterova@ekocentrumkoniklec.cz