Žáci všech tří škol zapojených do projektu Vodní škola (FZŠ Mezi školami, ZŠ TGM v Praze 12 a ZŠ Na Beránku) úspěšně absolvovali všechny části projektu Vodní škola. Po vnitřních a terénních výukových programech a exkurzích absolvovali žáci modul „Voda ve škole“, během kterého vypracovávaly audit spotřeby vody na škole a navrhovaly opatření, které škole pomůže ušetřit pitnou vodu nebo lépe hospodařit s dešťovou vodou. Opatření bylo vybráno, realizace opatření byla započata a tak mohlo dojít k předání certifikátů s titulem Vodní škola. Na FZŠ Mezi školami byl certifikát předán na vyhlášení sportovního dne ve školní tělocvičně, v ZŠ Na Beránku byl certifikát předán po cirkusovém vystoupení dětí a v ZŠ TGM v Praze 12 byl certifikát předán paní ředitelce. Všechny školy prošly projektem úspěšně.