15. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola paní ředitelce PaedDr. Aleně Nídlové a paní učitelce Mgr. Pavle Skazíkové, která projekt na škole koordinovala. Ekocentrum Koniklec tímto moc děkuje za spolupráci.