Dům dětí a mládeže Neratovice a Ekocentrum Koniklec v Praze srdečně zvou rodiče, děti, zástupce škol a všechny, které zajímá vytvoření příjemného prostředí v lesoparku v DDM Neratovice.
Informativní schůzka se koná 16. října 2013 v 17.00 hod v Domě dětí a mládeže Neratovice

Program:        představení projektu
                            propojení lesoparku se stávajícím okolím
                            využití zahrady a herních prvků pro všechny
                            seznámení s výsledky dotazníkové akce