Zveme Vás na veřejné pracovní jednání k naučné stezce „Údolím Šembery“ v pondělí 9.5.2011 od 16,30 hodin na radnici města Český Brod.

Program:
· Informace k průběhu projektu a realizačnímu harmonogramu
· Prezentace prvních grafických návrhů modelové tabule a podrobné osnovy obsahu všech tabulí NS
· Diskuse nad tématy a obsahem tabulí NS. Co na tabulích chybí? Co byste naopak vyřadili?
· Pracovní skupiny k výběru interaktivních prvků tabulí za účasti žáků místních škol
Akce se koná jako součást projektu „Přívětivý Český Brod“.