Stejně jako v minulém roce jsme si i letos pro vás a vaše děti připravili ve spolupráci s Prahou 3 příměstské tábory v pražských lesích.

Nejde jen o celodenní pobyt v přírodě, děti se i mnohé dozvědí. Provázali jsme totiž příměstské tábory s našimi celoročními aktivitami a každý z 5 dnů si tak účastníci tábora mohou vyzkoušet jeden z programů, který máme standardně zařazen v nabídce terénních ekologických výukových programů a které již řadu let fungují díky finanční podpoře Hlavního města Prahy.

Program byl sestaven z aktivit ekologických výukových programů, jejichž ucelené metodiky jsou v rámci dlouholetého projektu ověřeny a průběžně inovovány. Využívají moderní metody a formy výuky (např. simulační aktivity, dramatizace, rolové hry, badatelsky orientovaná výuka, týmová práce), které formují žáky se zřetelem na zprostředkování osobního prožitku.

A jak tedy náš tábor probíhá a na co se můžete těšit?

S dětmi se každý den ráno potkáváme na naší základně na Žižkově a společně se pak vydáváme do různých známějších i méně známých lokalit.

Děti stráví celý den v přírodě (ano, dokonce tam i svačíme a obědváme), zahrají si spoustu her, naučí se nové informace o přírodě a svém okolí a také si osvojí různé badatelské metody.

Benefitem pro rodiče pak je, že se jim děti denně vracejí řádně vyvětrané, spokojené a náležitě unavené.

Jaký byl příměstský tábor 2017?

V létě 2017 jsme uspořádali hned dva srpnové turnusy příměstských táborů. V obou turnusech děti absolvovaly stejné terénní ekologické výukové programy (TEVP), měnilo se jen jejich pořadí v závislosti na počasí.

Minulý rok jsme takto navštívili v pondělí Kunratický les, kde dopoledne probíhal TEVP Kunratický les pod lupou a po výborném obědě a poledním klidu jsme tvořili land-art v rámci TEVP Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem.  Hned první den se děti naučily lovit a poznávat suchozemské bezobratlé a také si vyzkoušely prožitkové poznávání přírody pomocí různých smyslů.

V úterý jsme se ráno vypravili s holínkami v batohu a pomůckami pro lov vodních bezobratlých do Modřanských tůní, kde jsme se dopoledne zabavili náplní TEVP Vodní svět Modřanských tůní a odpoledne jsme pak strávili na odpočinkové louce u Vltavy.

Další den jsme se vydali opět do Modřan na TEVP Lesem, nelesem Modřanské rokle. Účastníci si opět trénovali lov a určování vodních bezobratlých a také se vžili do role různých obyvatel lesa a dozvěděli se více o síti vztahů mezi jednotlivými organismy. Děti lovení ve vodě velmi nadchlo a tak si ho trénovaly ještě během odpoledních aktivit.

Čtvrtek pak patřil ptákům. S dalekohledy a jinými pomůckami TEVP Zpívající les jsme se vydali do Divoké Šárky poznávat blíže jejich způsob života pomocí několika různých her a také jsme okřídlené lesní obyvatele pozorovali, poslouchali a podařilo se nám dokonce pomocí nahrávek ptačích trylků některé druhy nalákat. Odpoledne jsme dováděli ve vodě v přírodním koupališti Divoká Šárka.

Poslední den příměstského tábora jsme se vydali na TEVP Evropská příroda v Klánovickém lese. V rámci tohoto programu děti získaly základní znalosti o územní ochraně přírody, naučily se orientovat v mapě a pracovat s buzolou, vysvětlili jsme si, co znamenají různé piktogramy, se kterými se v lesích a parcích můžeme potkat, a po obědě a polední pauze jsme se pak přesunuli na Žižkov, kde jsme si v terénní základně u vodních skautů opekli buřtíky a účastníci tábora dostali na památku medaile a diplomy.

Všechny výše zmíněné ekologické programy a spoustu dalších pro všechny věkové kategorie najdete v naší celoroční nabídce v rámci projektu Ekologické výukové programy. Nabízíme je především pražským školám a školkám jako vhodný způsob začlenění environmentálních témat do školního programu.

Ať jste pedagog nebo rodič, můžete ovlivnit, jak budou naše děti trávit čas. Pomozte nám dostat děti ven a podpořit jejich rozvoj znalostí, dovedností, případně postojů v oblasti životního prostředí a jeho ochrany.

Do škol objednávejte výukové programy a v létě děti pošlete na náš příměstský tábor Eko-hraní v pražských lesích 2018.