Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak chránit stromy před klíněnkou, je ještě stále pravidelné hrabání a odstraňování listí na podzim. Nemusí to tak být ale napořád. Příroda má své mechanismy, jimiž udržuje rovnováhu ekosystémů, a právě parazitické organismy mohou být v budoucnu velkými pomocníky při regulaci přemnožení nepopulárního motýlka.

Pediobius saulius, drobná blanokřídlá vosička ze skupiny eulophidních chalcidek, funguje jako parazitoid klíněnky jírovcové, konkrétně jejích kukel. Vosička P. saulius je generalistický parazitoid, což v praxi znamená, že škála druhů, jež potřebuje ke svému přežití, je široká. Není tedy úzce specifikovaná na konkrétního živočicha, a proto si v přírodě snáz a rychleji najde svého hostitele, jedním z nich je i klíněnka jírovcová.

Početnost vosičky Pediobius saulius postupně narůstá. Parazitoid, donedávna známý z Jugoslávie, Maďarska, Česka, Slovenska, Německa, Francie a Itálie, kde byl dříve nalézán na jiných hostitelích, má nyní tendenci šířit se dále na sever. Pokud se bude hustota populace vosičky i nadále rozrůstat, mohl by její parazitický vliv – spolu s dalšími přirozenými faktory – fungovat jako účinná biologická kontrola populací klíněnky jírovcové.

Článek vychází z nejnovějších poznatků studie Voltera a spol.

VOLTER, Lubomír, Eva PRENEROVÁ, František WEYDA a Rostislav ZEMEK. Changes in the Parasitism Rate and Parasitoid Community Structure of the Horse Chestnut Leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae), in the Czech Republic. Forests [online]. 2022, 13(6) [cit. 2022-12-21]. ISSN 1999-4907. Dostupné z: doi:10.3390/f13060885

Hrabání listí a ochrana jírovců probíhá díky finanční dotaci od MČ Prahy 3.