Podzim představuje pro život v mokřadech období, kdy se jeho běh na čas zpomalí, aby se s jarem opět obnovil v plné síle. Totéž platí i pro práce na opatřeních, jež mokřadům pomáhají prospívat i do následujících let, a pro lidi, kteří se těchto činností účastní. Se žloutnutím a padáním prvních listů tak Ekocentrum Koniklec ukončilo sezónu uspořádáním poslední velké dobrovolnické akce roku  – shrabání pokosené mokřadní louky v Cholupicích.

V pátek 7. října se poblíž záchranné stanice PENTHEA vynořilo z ranních mlh pětadvacet postav s hráběmi: k nadšencům z řad místní veřejnosti se přidala skupina budoucích zahradníků z Odborného učiliště pro žáky s více vadami v Komořanech. Velký počet pilných pracovníků, podpořený výkonem shrabovacího stroje Davida Ježka, vydatně napomohl k tomu, že jsme pokosenou plochu o výměře okolo 4000 m2 zvládli vyčistit za tři hodiny. Mlžné závoje navíc během dopoledne ustoupily hřejivým paprskům babího léta. Ve chvílích odpočinku se proto „hrabata“ mohla pokochat krásou mokřadu, pomalu upadajícího do zimního spánku.

Podobně jako v mokřadu Na Beránku se i v prostoru cholupického mokřadu pozitivně projevily častější deště: o míře zamokření porostu by nejlépe vypovídaly všechny ponožky, jež bylo po akci nutno prosušit…

A proč se v Cholupicích nepracovalo podobně jako třeba v mokřadu Na Beránku už v létě? Důvod je stejný jako loni: v okolí mokřadu byli spatřeni motáci pochopové a hluk a hemžení by je mohlo rušit při případném hnízdění.

Za pomoc s údržbou mokřadů patří poděkování především dobrovolníkům, kteří si pro pomoc zdejším rostlinám a živočichům našli čas, p. Ježkovi a p. Ondráčkovi za výpomoc s kosením. Dále děkujeme městské části Praha 12 a ČSOP za propagaci projektu mezi dobrovolníky.

Drobný přírodní šperk na pozadí podmáčeného porostu