Listy jírovce maďalu (kaštanu koňského) často hnědnou dříve než u jiných druhů stromů. Důvodem je parazitující motýl klíněnka jírovcová a především její larvy, které se živí pletivem listů jírovců. Klíněnka je v současnosti v ČR podobně jako v dalších zemích přemnožena. Samotný škůdce zatím nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jejich odumření.

Sběr listí je velice šetrným a jednoduchým způsobem boje proti klíněnce. Je to však potřeba dělat velice pečlivě (listí je potřeba odstranit i z těžko přístupných míst) a opakovaně, protože klíněnka spadané listí opouští a přezimuje v půdě.  Některé práce doporučují listí pálit (spolehlivé zničení larev), jiné naopak kompostovat (teplota 60 – 70 °C postačí ke zničení larev klíněnky, ale zachová ostatní faunu).

Obyvatelé Prahy mají také příležitost využít možnosti sběru do k tomu určených pytlů a následné likvidace ve spalovně. Pytle je možné si vyzvednout po domluvě v prostorách ekocentra Koniklec či na Praze 3 přímo na radnici.

Pro více informací o průběžném hrabání listí pracovníky ekocentra sledujte naše facebookové stránky.