Ve čtvrtek 1. října proběhlo plánovací setkání obyvatel vnitrobloku přímo na místě. Setkání probíhalo od 17. 30 do 19 hodin a zúčastnilo se ho 40 obyvatel. Otázky, které byly na setkání řešené, a závěry, ke kterým se došlo, můžete nalézt níže. Jsou rozděleny do tří tabulek zabývající se současnými hodnotami vnitrobloku, problémy a budoucími aktivitami.

Vnímání současného stavu: hodnoty

Komentář k výstupům: Klidová a zelená zóna

  • Lidé oceňují vnitroblok jako klidový polouzavřený soukromý prostor. Vnitroblok tvoří kontrast k charakteru okolních ulic, funguje jako „oáza“.
  • Lidé oceňují parkový charakter vnitrobloku se vzrostlými stromy a zeleným povrchem.

Vnímání současného stavu: problémy

Obyvatelé si nedokáží zřetelně představit, jakým způsobem by mohlo dojít k oživení vnitrobloku a zlepšení jeho prostředí. Nejasná jsou lidem také pravidla, která se s užíváním vnitrobloku spojují.

Komentář k výstupům: Nejasná pravidla a zátěž ze psů

  • Lidem ve využívání vnitrobloku brání zátěž ze psů, zejména psí stolice na trávníku. Obtěžující je také volné pobíhání psů, které je s nezodpovědným chováním spojeno.

Vnímání budoucího stavu: aktivity

Obyvatelé by uvítali jakékoli vhodné možnosti posezení, nabízí se v kombinaci s jednoduchými prvky pro děti (nikoliv dětské hřiště).

Komentář k výstupům: Místa pro sezení a společná údržba

  • Mezi aktivní částí obyvatel je silná poptávka po společných aktivitách, jako je údržba, sousedské setkávání a podobně.

Návrhy a možnosti úprav zeleně / zahrady

Zahrada vnitrobloku je situována v zástavbě činžovních domů, které spolu se  vzrostlými dřevinami vytváří na téměř celé ploše prakticky celodenní stín. Plocha je v současnosti z velké části pokryta trávníkem v nepříliš dobré kvalitě a několika nekoncepčně vysazenými keři. Vzrostlé stromy jsou charakteru náletového, ze sadovnického pohledu jde o stromy vyššího stáří se známkami předchozího nedostatku údržby. Půda je ve vnitrobloku méně kvalitní, neudržovaná a v současném stavu nevhodná k intenzivnímu pěstování (okrasnému ani užitnému).

Z pohledu krajinářského a zahradně architektonického by bylo vhodné plochu rozčlenit nově vysazenými keři a oživit několika trvalkovými záhony vysazenými ze stínomilných rostlin určených k extenzivní výsadbě. Celkový návrh by měl odrážet záměr a pojetí celého vnitrobloku (okrasná zahrada, záhony, místo setkávání obyvatel). Do zahrady je možné umístit i vyvýšené záhony, které by řešily několik problémů jako je například nekvalitní zemina a volně pobíhající psi. V záhonech by bylo možné pěstovat nejen okrasné, ale především užitné rostliny jako jsou bylinky (především máta, meduňka) a saláty, které nevyžadují vynikající světelné podmínky, případně další zeleninu a ovoce.

Vhodné by bylo vytvořit i několik oddělených zón dle využití (dětská plocha, relaxační zóna, plocha na venčení psů).
Bylo by dobré zkultivovat travní plochu a zvýšit péči o ní, například využitím kompostu vzniklého ve vnitrobloku.
Založení kompostovacího místa by bylo výhodné i pro zlepšení půdy v případných záhonech.

Barbora Týcová,01/71 ZO ČSOP Koniklec,p.s., Radka Pokorná, Kokoza, o. p. s., Michal Křivohlávek