Slavnostní otevření stezky se uskuteční za účasti zástupců realizátorů a partnerů projektu: Města Český Brod a obce Doubravčice, PEFC ČR, Ekocentra Koniklec, Pošembeří, Skautského střediska Český Brod, 05/04. ZO ČSOP Český Brod a dalších v sobotu dne 10.9.2011 v 9 hodin u pivovaru v Českém Brodě. Dále se můžete těšit na exkurzi do pivovaru, soutěže pro děti i dospělé podél naučné stezky (odvoz autobusy po trase zajištěn bezprostředně po ukončení exkurze do pivovaru) a průběžně vzlet upoutaného horkovzdušného balónu po skupinách 3-4 osob. Všechny uvedené aktivity jsou pro účastníky zdarma nebo za symbolický poplatek.

Naučná stezka byla vytvořena za účasti veřejnosti, místní samosprávy a dalších spolupracujících organizací. Grafická podoba panelů stezky pokračuje ve stejném kresleném stylu jako předchozí projekt Zahrady, otevřený v této lokalitě před třemi lety. Nově jsou umístěny na každou tabuli interaktivní prvky (například ukázka půdního profilu nebo různých druhů ptačích budek, které si mohou návštěvníci nejen prohlédnout, ale i osahat).

Naučná stezka je tvořena dvanácti zastaveními, začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Celou svou trasou kopíruje říčku Šemberu a u Tuchorazské trvze se protíná s výše zmiňovanou stezkou Zahrady. Naučná stezka se zaměřuje na prezentaci zajímavých informací z oblasti udržitelného lesnictví a ekologie, ale i na říčku Šemberu a místní historii (hrad, pivovar).

Plakát ke stažení (pdf)

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.