V rámci údržby naučné stezky na Vrchu sv. Kříže byly všechny tři naučné tabule v průběhu roku dvakrát umyty od vandalských zásahů fixy a spreji. Z projevů vandalismu se nyní více setkáváme s poškozením tabule spreji, než přímo s její fyzickou likvidací. Díky rekonstrukci může nyní celá naučná stezka opět plnit svůj účel, tedy informovat návštěvníky parku.
Tabule se vždy snažíme čistit okamžitě, jakmile se dozvíme o jejich poškození. Neodrazují tak svým poničeným vzhledem návštěvníky. Naopak nepodporují vandaly v jejich dalším poškozování. Děkujeme Městské části Praha 3, že nám tuto péči umožňuje, návštěvníci parku to jistě ocení. V následujících letech budeme pokračovat v drobné údržbě.

PŘED

PO