V rámci údržby naučné stezky na Vrchu sv. Kříže byly všechny tři naučné tabule v průběhu roku několikrát umyty od vandalských zásahů fixy a spreji. Rámy a stojany byly ošetřeny ochranným nátěrem hnědé barvy. V letošním roce byla opět nutná významná rekonstrukce tabule u Kapslovny, kde se musel vyměnit celý úchytný rámeček. Z projevů vandalismu se nyní více setkáváme s poškozením tabule spreji, než přímo s její fyzickou likvidací. Díky rekonstrukci může nyní celá naučná stezka opět plnit svůj účel, tedy informovat návštěvníky parku.

Tabule se vždy snažíme čistit okamžitě, jakmile se dozvíme o jejich poškození. Neodrazují tak svým poničeným vzhledem návštěvníky. Naopak nepodporují vandaly v jejich dalším poškozování. Děkujeme Městské části Praha 3, že nám tuto péči umožňuje, návštěvníci parku to jistě ocení.

V nejbližší době bude nutné 1-2 tabule znovu vytisknout a vyměnit, protože jsou již častým mytím značně opotřebené.