Ve školním roce 2019/2020 se do projektu zapojilo 15 základních škol z různých městských částí. Některé školy se stihli věnovat projektu ještě před zavřením škol, některé se rozhodli pro realizaci projektu na podzim tohoto školního roku a nyní projekt dokončili.

Jedná se o školy ZŠ Kavčí hory na Praze 4 a ZŠ Sázavská na Praze 2, které se zapojili s žáky sedmých tříd. Projekt zahájili stanovením kontrolní a zkoumané lokality v okolí školy, např.: ZŠ Sázavská si vybrala jako problematickou lokalitu oblast kolem zastávky Krymská. ZŠ Kavčí hory na základě dotazníku mezi učiteli, rodiči a občany stanovila jako problémovou lokalitu Pujmanovu ulici u Centrálního parku. Bohužel kvůli zavření škol, museli žáci pokračovat s pracovními listy a pokusy doma.

Žáci obou škol provedli sadu pokusů jako měření prašnosti pomocí krémů, zkoumání ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin a zjistili, co všechno dokáže městská zeleň.

Jejich závěry a fotografie práce si můžete prohlédnout v elektronických kapsách školy na stránkách projektu MĚSTO DO KAPSY 19/20.

Nyní školy čeká realizace opatření na zlepšení mikroklimatu v přímém okolí školy. ZŠ Kavčí hory bude s žáky na jaře instalovat a osazovat vyvýšené záhonky, ZŠ Sázavská vylepší a více ozelení venkovní učebnu. Obě tato opatření povedou k lepšímu zasakování dešťové vody, tím většímu výparu a ochlazování okolí a menší prašnosti vzduchu.