Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se uskuteční mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU, která se již tradičně věnuje nejnovějším trendům v oblasti hospodaření se srážkovou vodou.

Letošní 6. ročník se zaměří na systém modro-zelené infrastruktury jako investici do měst. Konferenci se s ohledem na současnou epidemickou situaci uskuteční online.

Modro-zelená infrastruktura je název pro soubor technických a přírodě blízkých opatření, kterými obce snižují negativní dopady změny klimatu. Je pojmenována podle využití vodních prvků a zeleně. Přináší celou řadu benefitů, mimo jiné zlepšení mikroklimatu a celkovou kvalitu prostředí.

Její důležitost bere na vědomí čím dál více měst a obcí. Mají zájem ji zavádět, ale potýkají se s nedostatkem zkušeností s plánováním a zadáváním zakázek v této oblasti. Složitost procesu tvorby této infrastruktury na konferenci  poodhalí zahraniční i domácí mluvčí, například Čedo Maksimovic a Kevin Barton z Londýna, Rozálie Kašparová z pražského IPR nebo arborista David Hora.

Nezisková organizace Ekocentrum Koniklec je v tématu hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území jedním z tahounů vzdělávání a popularizace poznatků právě díky projektu Počítáme s vodou, na němž spolupracují odborníci z ČVUT i soukromého sektoru.

Projekt Počítáme s vodou je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.